Privaatsustingimused

9.1. Kõiki Aquaphor veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus Müüjale teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2. Müüja kohustub mitte edastama Ostja isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.3. Müüja jätab endale õiguse edastada Ostja puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.4. Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid andmeid oma koostööpartneritele veebipoe tellimuste töötlemise ja kohaletoimetamise eesmärgil.

9.5. Müüjal on õigus kasutada Ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

9.6. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Privacy