Aquaphor veebipoe üldtingimused

1. Üldsätted

1.1. Üldtingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Ostjate) ja ostukeskkonna aquphor.ee (edaspidi Müüja) omanik WESTAQUA DISTRIBUTION OÜ vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 E-poe kasutamisega kinnitab ostja, et on vähemalt 18-aastane füüsiline isik ning on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja võtab need täitmiseks.

1.3. Müüja jätab endale õiguse vajadusel muuta ja täiendada käesolevaid tingimusi. Juhul, kui tellimus on tehtud enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis.

1.5. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab ta Ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Ostja on jõudnud toodete eest ettemaksu teha.

1.6. Müüja e-poes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügi üldtingimustega ja on nendega nõus.

1.7. Müüja veebilehe kasutamisega annab Ostja selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

1.8. Lisaks käesolevatele üldtingimustele reguleerivad Aquaphor veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.9. Juhul, kui mõni Üldtingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Üldtingimuste sätete kehtivust.

1.10. Müüja ja Ostja vahelisted toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib kumbki pool pöörduda Harju Maakohtusse.

1.11 Pooled kannavad üksteisele tekitatud kahju eest vastutust käesolevates kasutustingimustes ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu ja kohaletoimetamise tasu. Nimetatud muudatusi kajastatakse ja need jõustuvad nende avaldamisest veebipoe leheküljel. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis kehtis tellimuse vormistamise ajal. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.3. Toodete hinnad on toodud eurodes ning hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda kohaletoimetamise tasu.Toodete tarnimise kulu tuuakse eraldi välja telllimuse vormistamise ajal.

2.7. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Tellimuse eest tuleb tasuda koheselt. Tellimus loetakse esitatuks kaupade eest tasumisega.

3.2 Pärast tellimuse esitamist ja kaupade eest tasumist saadetakse Ostja avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus koos arvega.

3.3. Tellimuse vormistamisel vastutab Ostja kõikide oma andmete õigsuse eest. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest, juhul kui viivitus või arusaamatus on tekkinud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

3.4. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

3.5. Toodete eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul. 

4. Maksevõimalused

4.1. Tellimuse eest on võimalik tasuda:

1) internetipanga kaudu (Maksekeskuse kaudu);

2) järelmaksuga (Liisi kaudu);

5. Toodete kohaletoimetamine

5.1. Peale tellimuse vormistamist toimetatakse tooted koos toodete juurde kuuluvate dokumentidega Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud aadressile ja kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal. Ostja kohustub tooteid määratud kohas ja tähtajal vastu võtma.

5.2. Aquaphor e-poe transpordiviisid:

  • Omniva pakiautomaat

5.3. Erinevatel toodetel võib olla erinev kohaletoimetamise tasu ja aeg. Ostjal on võimalik tutvuda tellitud toodete kohaletoimetamise tingimustega tellimuse vormistamise ajal.

5.4. Eestisisesed tellimused jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-5 tööpäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest.

5.5. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toodete kohaletoimetamise viibimine on tingitud objektiivsetest, Müüjast sõltumatutest põhjustest.

5.6. Tellimuse kättesaamisel kohustub Ostja koheselt kontrollima toodete vastavust tellimusele. Kui tarnitud tooted ei vasta tellimusele ja/või pakendil on nähtavad vigastused, on Ostjal kohustus nendest asjaoludest anda kohe teda Müüjale.

6. Tellimuste tühistamine ja toodete tagastamine

6.1.Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Ostjal esitada Müüjale taganemisavaldus (saab alla laadida siit:http://aquaphor.ee/sites/default/files/veebipoe_taganemisavaldus.doc) 14 päeva jooksul alates toodete kättesaamisest ning saata see aadressile pood@aquaphor.com.14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

6.2. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud tuleb katta ostjal.

6.3.Ostetud tooteid ei saa tagastada kui neid on kasutatud. Tagastatavad tooted peavad olema originaalpakendites ning komplektsed (sisaldama tootepakendeid ja kõiki tootepakendites sisaldunud esemeid – filtreid, ühendusi jne). Kui tooted on ostetud kampaania korras, kus ostule on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.4. Toodetega on võimalik tutvuda ja nende sobivuses või mittesobivuses veenduda- kaubaga tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist. Nt. ei tohi kohvimasinaga teha kohvi, pesumasinaga pesta pesu jne.

6.5. Tagastamisele kuuluvate toodete halvenemisel vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda toodete olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.6.Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi andma või saatma viivitamatult pärast taganemisavalduse esitamist, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest. Tähtajast on kinni peetud, kui ostja saadab tagastamisele kuuluva kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

6.7. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Ostja on sõnaselgelt valinud Müüja pakutud kõige odavamast  eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. VÄÄRAMATU JÕUD

7.1.  Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toodete kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1 Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele.

 

8.2. Müüja vastutab ostjale müüdud toodete lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates toodete üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.

8.3. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel toodete ostu eest tasuti. Teade toodete mittevastavusest tuleb saata Müüja e-posti aadressil order@aquaphor.com. Juhul, kui ostja ei teavita toodete mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Müüja vastutusest toodete mittevastavuse eest.

8.4. Toodetel puudumise ilmnemisel palume lõpetada toodete kasutamine.

8.5. Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

- esimese kuue kuu jooksul alates toodete üleandmise hetkest eeldatakse, et toodete mittevastavus oli olemas juba toodete üleandmise hetkel s.o. toodete kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Müüjal.

- pärast kuue kuu möödumist toodete üleandmise hetkest lasub toodete kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus Ostjal.

 

8.6. Garantiiajal pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

8.7. Müüja kohustub vastama kõikidele kirjalikudele pretensioonidele 14 päeva jooksul.

8.8. Garantii alla ei kuulu:

1)  Ekspluatatsioonihäired, mis on tekkinud Ostja poolt toodete kasutusjuhendi nõuete eiramisest;

2) Toodete tavapärane kulumine korrapärase kasutamise tagajärjel;

3) defektid, mis on tekkinud toodete tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse ja mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

4) toodete mittenõuetekohaset või mittesihipärasest paigaldamiset hoiustamisest, kasutamisest või hooldamisest (sh. juhul, kui toodet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) tekkinud rikked.

 

8.9. Defektsete toodete või nende detailide asendamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt puudusega toodete või toodete detailide tagastamist.

8.10. Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja toodete eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik tooteid parandada või asendada, toodete parandamine või asendamine ebaõnnestub.

9. Privaatsustingimused

9.1. Kõiki Aquaphor veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus Müüjale teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2. Müüja kohustub mitte edastama Ostja isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.3. Müüja jätab endale õiguse edastada Ostja puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.4. Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid andmeid oma koostööpartneritele veebipoe tellimuste töötlemise ja kohaletoimetamise eesmärgil.

9.5. Müüjal on õigus kasutada Ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

9.6. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

9.7. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.